Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.) publicerar årsredovisning 2020

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.) har idag publicerat följande information på marginalen.se · Årsredovisning 2020 (inklusive hållbarhetsrapport) · Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering – Pelare 3 2020

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 april 2021 kl.17.15.

För ytterligare information:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga tjänster inom områdena låna, spara, betala och försäkra. Marginalen Bank är moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Bankkoncernen har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Borås, Skellefteå, Stockholm och Sundsvall. Marginalen Bank, som ägs av moderbolaget Marginalen AB, är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.