Kundkännedom

Vi som bank och ansvarstagande samhällsaktör har en skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har om dig är aktuell och på vilket sätt du använder bankens tjänster och produkter. 

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättssyfte är vi enligt svenska penningtvättslagen (2017:630) skyldiga att ha god kännedom om dig som kund. Vi ställer en rad frågor när du blir kund i Marginalen Bank, och vi fortsätter att ställa frågor också därefter. Allt du berättar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Mer information om varför bankerna måste ställa de här frågorna hittar du på Svenska Bankföreningens hemsida

Om du har fått e-post, brev eller SMS från oss där vi ber dig inkomma med svar på frågor så ber vi dig logga in på någon av följande sidor:

    

Frågor och svar om Kundkännedom

Måste jag svara på de här frågorna?

Ja, alla kunder måste svara på de här frågorna. Det är vår skyldighet som bank och som ansvarstagande samhällsaktör att ställa de här frågorna. Detta regleras i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Dina svar är viktiga för oss. Det gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Får vi inte in dina svar kan vi bli tvungna att begränsa tillgången till dina banktjänster i Marginalen Bank. 

Jag har svarat på liknande frågor hos Marginalen Bank, varför måste jag göra det igen?

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och vi fortsätter göra det regelbundet. Vi ställer även olika frågor vid olika tillfällen beroende på hur många produkter du har hos oss.  

Vad handlar frågorna om?

Vi är skyldiga enligt penningtvättslagen att ställa frågor till dig för att försöka förstå syftet med dina affärer och transaktioner. Därför behöver vi bland annat fråga dig om: 

  • Var kommer dina pengar från som du sätter in hos oss? 
  • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer? 
  • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? 
  • Är du skattskyldig i USA (Fatca-lagen)? 
  • För företagskunder, till exempel: Vad är företagets verksamhet och ägarförhållanden? 

OBS! Vi kommer aldrig fråga dig om dina personliga koder.