Välkommen med din ansökan

  1. 1 Start
  2. 2 Övriga uppgifter
  3. 3 Granska & skicka

Ett ögonblick...

Hur mycket vill du låna?

Våra grundkrav

För att kunna ansöka om Bolån eller Omstartslån behöver du uppfylla vissa grundkrav.

  • Du måste vara minst 20 år
  • Har en årsinkomst på minst 200 000 kr, är ni två som ansöker ska den gemensamma årsinkomsten vara minst 400 000 kr
  • Du måste lösa inkasso- eller Kronofogdeskulder innan du investerar i något annat

 

Dina personuppgifter

Är du gift eller sambo?

Då behöver din partner stå med som medsökande.

Är ditt civilstånd på väg att ändras?

Ange det civilstånd som du kommer att ändra till. Senare i ansökan kan du skriva i övriga kommentarer hur ditt civilstånd kommer att ändras.

Dina adressuppgifter

Kommer inte ihåg datumet?

Om du inte minns exakt hur länge du bott på din nuvarande adress så går det utmärkt att skriva ett ungefärligt datum.

Dina inkomstuppgifter

Har du flera inkomstkällor?

Skriv din totala inkomst per månad och ange den anställningsform som överensstämmer bäst.

Din medsökandes personuppgifter

Din medsökandes inkomstuppgifter

Säkerhet som du önskar att belåna

Ska du köpa ny bostad?

I fältet uppskattat värde anger du det belopp du kan tänka dig att köpa för.

Hushållets övriga månadsinkomster

Vad räknas som övriga inkomster?

Övriga inkomster kan exempelvis vara underhållsbidrag och bostadsbidrag. Barnbidrag behöver du däremot inte ange här.

Hushållets månadsutgifter

 

Barn i hushållet?

Antalet barn det bor i hushållet syftar på antalet barn du har försörjningsplikt för 

Hushållets befintliga lån och skulder

Vilka skulder räknas?

Total skuld innefattar exempelvis bolån, blancolån, billån, kreditkort och sms lån. Finns skulder hos inkasso eller Kronofogden inkluderar du även det. Du kan alltid komplettera dessa uppgifter senare om du inte vet exakt belopp nu.

Fråga gällande status Offentlig person

Har du per idag / har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller i en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig tjänst) i Sverige eller utomlands, eller är du nära familjemedlem / medarbetare.

Du har angett att du omfattas av ovan beskrivning ring oss på 0771-717 710 så skickar vi blanketten till dig.

Villkor för Omstartslånet

När du/ni ansöker om Omstartslånet kommer en kreditupplysning att inhämtas på dig/er och angiven arbetsgivare kan komma att kontaktas. Vid eventuellt avslag kan du/ni bli kontaktad av Marginalen Bank för att få erbjudande om alternativ produkt eller tjänst.

Marginalen Bank är personuppgiftsansvarig och insamling, kontroll och registrering av personuppgifter behövs för att kunna dokumentera, förbereda och administrera avtalet med dig. Därutöver krävs behandling av dina personuppgifter för att Banken ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser.

Vid eventuella frågor eller bestridande av beslut kan du ringa vår kundservice på 0771-717 710

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Banken behandlar dina personuppgifter.

Omstartslånet, Allmänna villkor 

Övrig information

Här har du möjlighet att komplettera med information som kan vara viktigt för oss att veta när vi behandlar din ansökan. Det kan exempelvis vara kortfattad information om din ekonomiska historik.

Nuvarande lån & krediter

Fyll i de lån och krediter som du vill lösa med ditt lån

Ditt lån

Lånebelopp

Vad vill du låna till?

Din säkerhet

Adress

Vem ägen säkerheten

Uppskattat värde

Månadskostnad

Dina uppgifter

Personuppgifter

Personnummer

E-post

Telefon

Civilstånd

Ogift

Typ av boende

Bosatt sedan

Inkomstuppgifter

Månadsinkomst före skatt

Anställningsform eller sysselsättning

Företagets namn

Telefonnummer till företaget

Har drivit företag sedan

Anställd sedan

Anställd till och med

Din medsökandes uppgifter

Personuppgifter

Personnummer

E-post

Telefon

Civilstånd

Ogift

Typ av boende

Bosatt sedan

Inkomstuppgifter

Månadsinkomst före skatt

Anställningsform eller sysselsättning

Företagets namn

Telefonnummer till företaget

Har drivit företag sedan

Anställd sedan

Anställd till och med

Övrigt

Övriga månadsinkomster

Övriga inkomster

Övrig information

Övrig information

Befintliga lån och skulder (i kronor)

Total skuld

Hushållets månadsutgifter

Barnomsorgsavgift

Underhållsskyldigheter för barn

Studielån

Bor det barn under 16 år i hushållet?

Bor det barn över 16 år i hushållet?

Lån/krediter att lösa

Bank

Summa